Acampus

Fra Efaktor Wiki
Revisjon per 24. sep. 2019 kl. 13:04 av Eivind (diskusjon | bidrag) (→‎Moodle-opplæring)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Acampus

Acampus er en felles kursplattform for AOF-avdelingene AOF Østfold, AOF Haugaland og AOF Vestland. Flere kan komme til senere.

Her finner du dokumentasjon på hvordan du administrerer Workplace-delen av løsningen. Generell Moodle-opplæring finner du andre steder på denne Wikien. Bare bruk søke-feltet på toppen av siden.

Slik bruker du Moodle

Moodle - Her finner du de fleste guidene for standardfunksjonalitet i Moodle.

Legge til en aktivitet eller ressurs - Under finner du direkte lenker til noen av de mest brukte aktivitetene og ressursene. Resten av aktivitetene finner du lenke til her.

Bruk av teksteditoren

Acampus Moodle Workplace

Brukerroller i Acampus

Vi har valgt å gjøre det så enkelt som mulig for brukerne og benytter tre roller:

 • Student - som tildeles de som skal være studenter på et kurs eller studium.
 • Lærer - som tildeles den som skal undervise på et kurs eller et studium.
 • Skoleadministrator - som tildeles den som har administrative oppgaver.

Student- og Lærer-rollen er standard roller i Moodle, men samtidig trengs de samme benevnelsene når en skal administrere Program (studieprogrammer). Det er derfor klokt å gi dem samme navn slik at det ikke blir forvirrende begrepsbruk.

Opprette stillinger

En oppretter program-roller under fanen "Stillinger".

2019-08-11 14-26-36.png


Vi har valgt å foreslå at en skiller mellom Lærere på forskjellige skoleslag/kurstilbud og tilsvarende for Studenter og Skoleadministratorer. Da blir det mer selvforklarende hvor en tildeler hvilke roller.

MERK: I Workplace heter den interne rettighetsstatusen for lærere "Avdelingsleder", men vi har valgt å ikke oversette denne, da det holder å vite at det er derfra vi velger hva en lærer skal få tilgang til.

Rettighetstildeling


Her ser vi at en lærer får tilgang til rapporter og varslinger, men ikke å tildele brukere på programmer og sertifiseringer.

Tildele stillinger

En tildeler disse tre rollene på ønsket plass i Org-strukturen for avdelingen.

Lærer-rollen tildeles to steder:

 • I faget som læreren skal undervise i.
 • Som lærer-rolle i det programmet læreren har ansvaret for.

Student-rollen tildeles kun via KAS-integrasjonen

 • Når en kobler et kurs eller et program til KAS via en KAS-ID, velges studentrollen og ønsket studiested. Brukeren blir da student på programmet med tilhørende kurs.

Skoleadministrator-rollen tildels kun manuelt

 • Skoleadministrator tildeles om egen rolle i org-strukturen slik at en får tilgang til ønsket studiested med tilhørende kurs og program.

Opprette organisasjonsstruktur

Du trenger en org-struktur for å styre rapporteringen og tilganger for hvem til å se hva.

Du står i prinsippet HELT FRITT i å lage en org-struktur som passer din organisasjon, men hovedvekten bør alltid være på å gjøre det så enkelt som mulig.

For f.eks. AOF Haugaland har vi følgende org-struktur:

Utdrag av org-strukturen for AOF Haugaland


Her ser du at vi har lokasjonen "Haugesund" og under der er de forskjellige Fagskolestudiene listet opp. Fordelen med dette er at en Skoleadministrator på "Haugesund" vil kunne administrere alle studiene her, men ikke andre steder.

Opprette kurs og programmer

Opprette kurs er som tidligere i Moodle og du må være gitt tilgang til å administrere kurs for å opprette nye kurs.

Opprette program gjøres ved å klikke på Workplace-knappen og velge Program:

Tilgang til Workplace-funksjonene


Du får da opp oversikten over de programmene som allerede er opprettet. Disse kan redigeres og du kan inkludere flere kurs i programmet om det er behov for det. F.eks. kan en generelt kurs i studieteknikk være en obligatorisk del av hvert program for å sikre at studentene arbeider så effektivt som mulig.

Administrere og lage nye studieprogram (Program)


Et nytt program bør, i tillegg til forklarende navn, ha en beskrivelse og meget gjerne et program-bilde. Dette bildet vises ved studieprogrammets navn på brukerens startside og er med på å gi studiet en visuell identitet.

Utfylling av skjema for nytt program


Når programmet er opprettet, må det kobles til kurs eller basesett av kurs.

 • Et kurs er et vanlig Moodle-kurs. Du kan legge til så mange du har behov for.
 • Et basesett er et utvalg kurs hvor du krever at studenten har fullført minst ett av dem. Praktisk hvis en f.eks. har valgfrie fordypningstemaer hvorav studenten må velge minst ett.

Kursene du legger til kan du også styre rekkefølgen på. Du bestemmer om de skal tas i rekkefølge eller tilfeldig rekkefølge.

Innstillinger for Program

Du bestemmer altså om det skal være styrt rekkefølge, tilfeldig rekkefølge eller "Minst".

Oversikt over kurs som inngår i et program og rekkefølgen på dem


Under fanen "Planlegger" angis de fristene for studieprogrammet som er relevante:

2019-08-11 14-01-12.png


Fanen "Brukere" viser deg hvem som allerede er tildelt programmet og deres programstatus og evt. sertifiseringsstatus. Sertifiseringer er noe som tildeles programmer og brukes ved sertifisering for bestemte oppgaver og med varighet.

Fanen "Dynamiske regler" lar seg sette opp regler for hvordan brukerne på et program skal håndteres. De kan f.eks. automatisk meldes på et kurs dere gir ut gratis til alle, fullførte brukere kan bli tildelt et nytt kurs som en konsekvens av fullføringen, automatisk tildels kursbevis m.m.


Legge til lærere på et studium

Ved å legge til lærere på et studium bruker du valget Workplace > Org-struktur og fanen Jobbroller. Her klikker du på PLUSS-tegnet oppe til høyre for å legge til en eller flere lærere. Brukeren tildeles da en Lærer-rolle på det studiet du ønsker, f.eks. under Haugesund > Fagskoler > Barn med særskilte behov.

2019-08-11 20-31-33.png


(I dette eksemplet mister brukeren tilgangen 17.august igjen. Smart når en gir tilgang i et visst tidsrom.)

Ved å gjøre dette oppnår du at lærerne får opp en fane "Team" på sin startside hvor de ser studentene de har ansvaret for.

Dette ser slik ut og her har vi (rødt 2-tall) filtrert på to ting; valgt studium og studiested.

2019-08-11 20-40-15.png


I tillegg må brukeren legges til som lærer rett i kurset det gjelder. Dette gjøres manuelt og da kommer kurset opp under fanen "Kurs". På denne måten får hver lærer svært enkel tilgang til full oversikt over egne studenter og deres progresjon, samt kursene som inngår og hvor brukeren har et ansvar som lærer.

KAS-integrasjon

KAS-integrasjonen lar deg koble et kurs eller program i Moodle Workplace mot en KAS ID. Dette gjør at brukere kan importeres direkte fra KAS og samtidig plasseres direkte i relevant kurs/program og studiested.

KAS-modulen tillater at du bruker samme KAS ID flere ganger. OBS for at det ikke gir mening å koble samme KAS ID mot både et kurs og et program hvor det samme kurset inngår. Det skjer ikke noe galt, men er et brudd i logikken. Så hovedregelen er: En KAS ID kan brukes på mer enn ett kurs, men enten på et kurs ELLER et program hvor samme kurs inngår.

Portaladmin konfigurering

KAS portaladmin konfigurering


Forberedelser

Før du kobler et kurs mot KAS og importerer brukere må kurset opprettes og plasseres i en kurskategori som er koblet mot en organisasjon.

Dersom du skal koble et program mot KAS må du først opprette kursene som skal være en del av programmet, deretter opprette programmet og legge til kursene. Til slutt skal du koble det mot KAS. Dersom du kobler et program mot KAS og senere legger til kursene vil ikke brukerne bli meldt inn i kurset med en gang og du må som oftest vente til dagen etterpå for at brukerne skal ha tilgang. Fremgangsmåten blir da:

 1. Opprett kurs
 2. Opprett program
 3. Legg til kurs i programmet
 4. Koble program til KAS

Koble et kurs mot KAS

 1. Gå til Portalen > KAS Synkronisering > Koble kurs
 2. Finn det aktuelle kurset
 3. Skriv inn KAS ID i feltet der det står "Fyll inn KAS ID"
 4. Klikk på "Koble"-knappen
 5. Klikk på "Synkroniser"-knappen for å importere brukere fra KAS
 6. Klikk på knappen "Feil med koblinger" for å sjekke eventuelle feil ved synkroniseringen
KAS ID.jpg


Koblede kurs

Du kan se tidligere tilkoblede kurs om du klikker på knappen "Koblede kurs". Der kan du også synkronisere på nytt slik at nylig registrerte brukere i KAS blir synkronisert og meldt inn i kurset. Sjekk alltid "Feil med koblinger" for å se om det er problemer med synkroniseringen for enkelte brukere.

KAS koblede.jpgKoble programmer med KAS

Gå til KAS-modulen og velg fanen "Koble programmer med KAS". Der ser du programmer som er opprettet og hvor du kan tildele Student-rollen og en fysisk tilhørighet samt KAS-ID. Når du klikker KOBLE vil forbindelsen etableres og du kan synkronisere med en gang. Siden vil dette skje automatisk i bakgrunnen.

2019-08-11 21-05-45.png


Slik ser synkroniseringsskjermbildet ut og her er det allerede klikket en gang og 13 brukere er synkronisert inn i studiet.

2019-08-11 21-10-17.png


Koblede programmer

Koblede programmer viser det en oversikt over alle programmer som allerede er koblet mot KAS og du kan fjerne koblingen når f.eks. studiet er avsluttet og koblingen ikke trengs lenger.

2019-08-11 21-14-43.png


Her har vi klikket i et felt for studiested på rad 1 for å se hvor det er. Da vises org-strukturen i full tekst.

Feil med koblinger

Dette skjermbilder viser alle feilene som har oppstått ved kobling eller synkronisering. Ofte vil feilene være av typen feilregistrering av navn. Da må navnet endres i Moodle og synkroniseringen gjøres på nytt.

KAS feil.jpg


KAS-logg

Dette skjermbildet viser en logg med alle utførte koblinger/synkroniseringer. De nyeste vises først. Hvis du av en eller annen grunn mistenker feil i KAS-synkroniseringen skal du sjekke her først. Her logges hver synkronisering.

KAS logg.jpgTilpasninger

Generelt

 • moodle/site:sendmessage er endret til "Tillat" for alle tenant admins. De kan dermed sende meldinger til brukere i andre tenants.
 • moodle/user:editmessageprofile er endret til "Tillat" for alle tenant admins. De kan dermed endre meldingsprofilen for brukere for å korrigere/resette endringer brukerne kan ha gjort og som gir dem uventede resultater.

Skjulte profilfelt

Følgende felt er satt som synlige, alle andre er satt til skjult i innstillingen hiddenuserfields

 • Beskrivelse
 • E-postadresse
 • Sted
 • Land
 • Nettside
 • Mine kurs

AOF Haugaland

 • Lærer-rollen har mistet tillatelsen mod/assign:editothersubmission slik at lærerne ikke kan levere inn eller redigere oppgavebesvarelser på vegne av studentene
 • Tenant managerrollen har fått tillatelsen mod/assign:editothersubmission slik at de kan levere inn oppgavebesvarelser på vegne av studentene


AOF Østfold

 • Lærer-rollen har fått tillatelsen mod/assign:editothersubmission slik at lærerne kan levere inn eller redigere oppgavebesvarelser på vegne av studentene