Administrere blokker

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Vanligvis kan blokker legges til i høyre og venstre kolonne i på kurssiden. Som standard vises blokkene "Navigasjon" og "Administrasjon" i venstre kolonne og blokkene "Søk i forum", "Siste nyheter", "Kommende hendelser" og "Siste aktivitet" i høyre.

Legge til nye blokker

For å legge til en nye blokk må du slå på redigering. Da vil blokken "Legg til blokk" vises på kurssiden. Vanligvis vises den nede til venstre, men i noen design vises den opp til høyre. I blokken er det en nedtrekksmeny der du kan velge hva slags blokk du ønsker å legge til. De fleste blokkene kan bare legges til en gang i kurset, og om du ikke finner blokken du ønsker å legge til kan det være fordi den allerede er lagt til. Alternativt som kan det hende at blokken ikke er aktivert. Se avsnittet om aktivering av blokker for hvordan det gjøres.

Fjerne blokker

For å fjerne en blokk må redigering være slått på og du må ha lærerrettigheter i kurset. Etter at redigering er slått på vil du se at det dukker opp en meny-linje med ikoner øverst i hver blokk. Trykk på tannhjul-ikon for å få opp en meny der det fins et slettevalg.

Dersom du er superbruker på portal/kategorinivå vil du ikke nødvendigvis ha rettigheter til å fjerne en blokk, men du kan melde deg inn i kurset med lærer-rollen.

Endre plassering av blokker

Det er to metoder for å endre plasseringen av blokker. Den enkleste er å dra blokken dit du ønsker å plassere den når redigering er slått på. Det andre alternativet er å endre på innstillingene til blokken.

Aktivere blokker

Aktivering av blokker er noe som må gjøres av en med admin-rettigheter på portalen. Dette gjøres ved å til Administrasjon > Portalen > Moduler > Blokker > Administrer blokker. Nå er det nok å "åpne øyet" for den blokken du ønsker å aktivere. For å deaktivere en blokk er må du "lukke øyet".

Relaterte sider

Blokker i Moodle

Dokumentasjonssiden for Moodle