Forskjell mellom versjoner av «Karakterboka»

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Karakterbokoppsett)
(Oppsett)
 
Linje 21: Linje 21:
  
  
'''Flytte på elementer og kategorier'''
+
=== Flytte på elementer og kategorier ===
  
 
Vanligvis blir karakterelementer lagt inn i karakterboka i den rekkefølgen de legges til i kurset. Plasseringen i karakterboka er altså uavhengig av aktivitetens plassering på kurssiden.  
 
Vanligvis blir karakterelementer lagt inn i karakterboka i den rekkefølgen de legges til i kurset. Plasseringen i karakterboka er altså uavhengig av aktivitetens plassering på kurssiden.  
Linje 28: Linje 28:
  
  
'''Lage karakterkategorier'''
+
=== Lage karakterkategorier ===
  
 
# Klikk på "Legg til kategori'''
 
# Klikk på "Legg til kategori'''
Linje 36: Linje 36:
 
# Klikk på "Flytt"-ikonet ved siden av kategorien du har laget og plasser den der du vil ha den i karakterboka
 
# Klikk på "Flytt"-ikonet ved siden av kategorien du har laget og plasser den der du vil ha den i karakterboka
 
# Klikk på "Flytt"-ikonet ved siden av karakterelementene du ønsker å inkludere i kategorien, og plasser de i kategorien.
 
# Klikk på "Flytt"-ikonet ved siden av karakterelementene du ønsker å inkludere i kategorien, og plasser de i kategorien.
 +
 +
=== Ikke-tellende karakterkategorier ===
 +
 +
Ved å lage ikke-tellende karakterkategorier kan du sørge for at kurskarakteren kun baseres på utvalgte aktiviteter samtidig som du kan gi karakter og tilbakemelding på ikke-tellende aktiviteter. Et eksempel kan være et kurs med en avsluttende eksamen og en eller flere prosjektoppgaver eller quizer som ikke skal telle med i beregningen av kurskarakteren.
 +
 +
For å gjøre dette må du legge til en ny karakterkategori og flytte ikke-tellende aktiviteter til denne. I innstillingene for karakterkategorien må du velge noe annet enn '''Naturlig''' i innstillingen og karakterberegning og '''Ingen''' i innstillingen for karaktertype.
  
 
=== Innstillinger for kurskarakterer ===
 
=== Innstillinger for kurskarakterer ===

Nåværende revisjon fra 10. jul. 2020 kl. 05:35

Sammendrag

I karakterboka vises alle brukernes karakterer i kurset. Den har forskjellige visningsmoduser og det er flere innstillinger som avgjør utseendet på den.

Visningsmoduser

 • Karakterbok - Her ser du alle karakterer for alle brukere i faget. Har støtte for gruppevisning.
 • Karakterhistorie - Her ser alle endringer i karakterer for alle aktiviteter og brukere i kurset
 • Læringsmålrapport -
 • Oversiktsrapport - Denne viser karakter for alle kurs en bruker er meldt inn i. Om du ønsker at et kurs ikke skal vises i oversiktsrapporten må du fjerne rettigheten "Vis egne karakterer" for studenter i det kurset.
 • Enkeltvisning - Viser alle karakterer en enkelt bruker har fått i kurset. Har funksjon for overstyring og ekskludering av enkelte karakterer.
 • Brukerrapport - Dette er det brukeren ser når karakterboka åpnes. Viser alle karakterer brukeren har fått i kurset. Læreren i kurset kan velge mellom å se enkeltbrukere eller alle samlet på en side.

Oppsett

Du finner oppsettet for karakterboka i et kurs ved å gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Karakterbokoppsett. Der er det tre undersider med ulike valg.

Karakterbokoppsett

Her bestemmer du hvordan karakterboka skal se ut. Du kan endre på rekkefølgen av karakterelementer og lage kategorier for å gruppere elementer som hører sammen. Du kan også endre på vektingen hvert element skal ha i utregningen av kurstotalen.


Flytte på elementer og kategorier

Vanligvis blir karakterelementer lagt inn i karakterboka i den rekkefølgen de legges til i kurset. Plasseringen i karakterboka er altså uavhengig av aktivitetens plassering på kurssiden.

For å flytte på et element eller en kategori må du først klikk på "Flytt"-ikonet til venstre for elementet/kategorien. Deretter vil det dukke opp en pil og boks mellom hvert element/kategori. Klikk på pilen eller boksen som vises på det stedet du ønsker å flytte elementet/kategorien til.


Lage karakterkategorier

 1. Klikk på "Legg til kategori
 2. Gi karakterkategorien et passende navn
 3. Fyll ut øvrige innstillinger etter behov
 4. Klikk på "Lagre endringer"
 5. Klikk på "Flytt"-ikonet ved siden av kategorien du har laget og plasser den der du vil ha den i karakterboka
 6. Klikk på "Flytt"-ikonet ved siden av karakterelementene du ønsker å inkludere i kategorien, og plasser de i kategorien.

Ikke-tellende karakterkategorier

Ved å lage ikke-tellende karakterkategorier kan du sørge for at kurskarakteren kun baseres på utvalgte aktiviteter samtidig som du kan gi karakter og tilbakemelding på ikke-tellende aktiviteter. Et eksempel kan være et kurs med en avsluttende eksamen og en eller flere prosjektoppgaver eller quizer som ikke skal telle med i beregningen av kurskarakteren.

For å gjøre dette må du legge til en ny karakterkategori og flytte ikke-tellende aktiviteter til denne. I innstillingene for karakterkategorien må du velge noe annet enn Naturlig i innstillingen og karakterberegning og Ingen i innstillingen for karaktertype.

Innstillinger for kurskarakterer

Generelt handler disse innstillingene om hva deltakerne skal se i karakterboka. er det noe du ønsker å fjerne eller legge til bør du sjekke disse innstillingene først.

 • Beregningsposisjon
 • Maks og minimumskarakter brukt i beregninger
 • Type karaktervisning
 • Gjennomgående antall desimaler
 • Vis rangering
 • Skjule totaler dersom de inneholder skjulte elementer?
 • Vis rangering
 • Vis prosent
 • Vis karakterer
 • Vis tilbakemelding
 • Vis vektinger
 • Vis gjennomsnitt - Om gjennomsnittet skal være synlig for studentene
 • Vis bokstavkarakterer
 • Vis bidraget til kurstotalen
 • Vis spekter
 • Antall desimaler for utvalget
 • Vis skjulte elementer
 • Skjule totaler dersom de inneholder skjulte elementer? - Om denne aktiveres vil totalkarakteren i et kurs bli skjult om den inneholder et skjult element

Innstillinger: Karakterbok

Standardinnstillingene her settes ved å gå til Administrasjon > Portalen > Karakterbok > Rapportinnstillinger > Karakterbok. Oppdatering av standardinnstillingene vil også oppdatere visninger i alle kurs så lenge det ikke er gjort manuelle overstyringer fra før i disse kursene.

 • Vis beregninger - Når aktivert, vises et kalkulatorikon ved hvert karakterelement og kategori når redigering er slått.
 • Vis/skjul ikoner - Når aktivert, vises et skjul/vis ikon ved siden av hvert karakterelement når redigering er slått på.
 • Vis kolonnegjennomsnitt - Når aktivert, vises gjennomsnittet for hvert karakterelement i en ekstra rad i karakterboka.
 • Vis låser - Når aktivert og redigering er slått på vil det vises et lås-ikon for hvert element. Låste elementer vil ikke få karakterene sine automatisk oppdatert.
 • Vis brukerens profilbilde - Når aktivert vises brukerens profilbilde i karakterboka
 • Vis aktivitetsikoner - Når aktivert vises aktivitetsikonene sammen med aktivitetsnavnene i karakterboka
 • Vis områder - Når aktivert legges til til en ekstra rad som viser maksimum- og minimumskarakterene for hvert element
 • Vis karakteranalyseikonet - Når aktivert vises et analyseikon som lenker til en side med mer informasjon om karakteren. Ikonet vises bare for de aktivitetstypene som støtter dette
 • Område visningstype - Om område skal vises som virkelig karakter, bokstaver, prosent eller om det skal arves fra aktivitetens innstillnger
 • Visning av desimaler for område - Antall desimaler som skal vises i område
 • Visningstype for kolonnegjennomsnitt - Om kolonnegjennomsnittet skal vises som virkelig karakter, bokstaver, prosent eller om det skal arves fra aktivitetens innstillnger
 • Desimaler i kolonnegjennomsnitt - Antall desimaler som skal vises i kolonnegjennomsnittet
 • Karakterer valgt for kolonnegjennomsnitt - Om tomme karakterer skal inkluderes i utregningen av kolonnegjennomsnitt
 • Vis antall karakterer i kolonnegjennomsnitt - Om antall karakter brukt i beregningen av kolonnegjennomsnitt skal vises
 • Hurtig karaktersetting - Om hurtig karaktersetting skal være tilgjengelig
 • Vis hurtig tilbakemelding - Gjør det mulig å kommentere hver karakter i karakterboka når redigering er slått på
 • Studenter per side - antall studenter som skal vises på hver side i karakterbok
 • Vis kun aktive påmeldinger - Når aktivert vil bare studenter med en aktiv påmelding vises i karakterboka.
 • Beregningsposisjon - Om gjennomsnittskarakterene skal vises først eller bakerst i karakterboka
 • Slå på Ajax - Aktivering av Ajax kan forenkle en del operasjoner. Krever at Javascript er slått på og at nettleseren støtter det.

Nedlastingsalternativer

Karakterboka kan lastes ned både som tekstfil og i regnearkformat. Når du laster ned karakterboka bestemmer du selv hvilke karakterer som skal være med i eksporten. De andre feltene som er med settes på portalnivå.

Fremgangsmåte

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Karakterboka > Eksporter > Excel regneark. (Du kan velge et annet eksportformat om du ønsker det)
 2. Velg hvilke grupper som skal være med i eksporten. (Kun dersom du bruker grupper i kurset)
 3. Kryss av for karakterelementene som skal være med i rapporten
 4. Kryss av for ønskede alternativer under "Eksportformatvalg". Pass spesielt på at du velger riktig karakterformat under "Visningsvalg for karaktereksport"
 5. Trykk på "Last ned"

Et alternativ for å bruke karaktereksport kan være å hente ut deltakerlister. Da sørger du for at ingen karakterelementer velges under punkt 3 i fremgangsmåten ovenfor.

Brukerprofilfelt som skal inkluderes i karaktereksport

Dette bestemmes på portalnivå. Man kan inkludere alle brukerprofilfelt, også egendefinerte. Pass på at kortnavnet til de egendefinerte brukerprofilfeltene er skrevet med små bokstaver, ellers vil ikke informasjonen fra de vises i karaktereksporten.

 1. Gå til Administrasjon > Portalen > Karakterbok > Generelt
 2. Under punktet "Brukeres profilfelt for karaktereksport" skriver du inn kortnavnet til de feltene som skal inkluderes
 3. Trykk på "Lagre endringer"

Avanserte elementer

Karakterskala

Bokstavkarakterer