Forskjell mellom versjoner av «Manual for oppsett av kursfullføring»

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Sette ståkarakter)
(Kursfullføring og innleveringer)
 
(25 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
 +
== Sammendrag ==
 +
 
Følgende vil forklare stegene for å sette opp kursfullføring i et bestemt kurs:
 
Følgende vil forklare stegene for å sette opp kursfullføring i et bestemt kurs:
  
Linje 18: Linje 21:
  
  
==='''Aktivere kursfullføring i kurset'''===
+
=='''Aktivere kursfullføring i kurset'''==
  
 
----
 
----
Velg først kurset du vil sette kursfullføring til. For å aktivere kursfullføring i dette kurset gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Endre innstillinger. Under menyen Fullførtsporing setter du "Aktiver fremdriftssporing" til Ja.  
+
Velg først kurset du vil sette kursfullføring til. For å aktivere kursfullføring i dette kurset gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Endre innstillinger. Under menyen Fullførtsporing setter du "Aktiver fremdriftssporing" til Ja.
 
 
  
==='''Fullføring av hver aktivitet'''===
+
=='''Fullføring av hver aktivitet'''==
  
 
----
 
----
Linje 33: Linje 35:
 
Dersom du velger automatisk må du spesifisere hvilke betingelser som skal gjelde ved å krysse av i boksene nedenfor Fullførtsporing. Hvilke bokser som er tilgjengelige er avhengig av hva slags aktivitet du setter fullførtbetingelser for. De vanligste betingelsene er:  
 
Dersom du velger automatisk må du spesifisere hvilke betingelser som skal gjelde ved å krysse av i boksene nedenfor Fullførtsporing. Hvilke bokser som er tilgjengelige er avhengig av hva slags aktivitet du setter fullførtbetingelser for. De vanligste betingelsene er:  
  
'''Visning påkrevet''': Dette krever at aktiviteten er åpnet.
+
*'''Visning påkrevet''': Dette krever at aktiviteten er åpnet.
'''Trenger karakter''': Dette krever at brukeren har svart på et spørsmål i aktiviteten. Dersom du ikke legger inn et krav om resultat vil aktiviteten merkes som fullført selv om alle svarene er feil. Se punkt 6 for å se hvordan man setter et slikt krav.
+
*'''Trenger karakter''': Dette krever at brukeren har svart på et spørsmål i aktiviteten. Dersom du ikke legger inn et krav om resultat vil aktiviteten merkes som fullført selv om alle svarene er feil. Se punkt 6 for å se hvordan man setter et slikt krav. Om du legger inn krav om en ståkarakter vil aktiviteten få en grønn hake når den er bestått og et rødt kryss når resultatet er for dårlig. Om du ikke legger inn noe krav om ståkarakter vil den få en blå hake når deltakeren har fått en karakter.
 +
*'''Krev ståkarakter''': Dette alternativet fungerer omtrent likt som "Trenger karakter", men et godkjent resultat vil merkes med blå hake og for et ikke godkjent resultat vil rammen forbli tom. Dette alternativet har også en ekstrafunksjonalitet som lar deg sette aktiviteten som fullført når alle forsøk er brukt opp selv om resultatet var for dårlig. Dette kan være praktisk om det er brukt [[Begrense tilgjengelighet|tilgjengelighetsrestriksjoner]] på andre aktiviteter i kurset. NB! For å kreve ståkarakter må du først krysse av for '''Trenger karakter'''
 +
*'''Forvent fullført innen''': Dette feltet hadde ingen praktisk betydning før versjon 3.3. I den versjonen har det kursoversiktsblokken på forsiden blitt oppdatert og nå vises ressurser (bok, side, informasjonsfelt osv) i denne blokken med denne datoen som en forventet fullførtdato. Dette gjelder altså ikke for aktiviteter, for de er det avslutningsdatoen fra tidsinnstillingene for aktiviteten som gjelder.
  
 +
''' Viktig:''' Ikke legg til flere fullførtbetingelser enn nødvendig. F.eks. bør du ikke krysse av for både '''Visning påkrevet''' og '''Trenger karakter'''.
  
==='''Kursfullføring'''===
+
=='''Kursfullføring'''==
  
 
----
 
----
 
Gå nå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Kursfullføring. Under menyen Betingelse: Aktiviteter fullført må du krysse av for de aktivitetene som skal telle med i kursfullføringen. Det er bare aktiviteter som det er satt opp aktivitetsfullføring for som kommer opp i denne listen.
 
Gå nå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Kursfullføring. Under menyen Betingelse: Aktiviteter fullført må du krysse av for de aktivitetene som skal telle med i kursfullføringen. Det er bare aktiviteter som det er satt opp aktivitetsfullføring for som kommer opp i denne listen.
  
Under menyen Betingelse: Kurskarakter kan du sette et krav til kurskarakteren for at kurset skal være bestått. Denne kurskarakteren er som standard et gjennomsnitt av karakteren fra hver aktivitet der hver aktivitet teller like mye og oppgis som et tall mellom 0-100. Dersom du for eksempel ønsker et krav om 80% krysser du av for ”Slå på” og skriver inn 80 i feltet ”Karakter påkrevd”.  
+
'''Kurskarakter'''
 +
 
 +
Du kan angi at kurskarakter skal være en avhengighet ved oppsett av kursfullføring. Dette kan være snittet for kurset som helhet, eller bare noen av aktivitene kan telle med som kurskarakter. Dette gjør du svært fleksibelt rett i karakterboka for kurset og Pasientreiser har en metode du kan kikke nærmere på her:
 +
 
 +
[[PAS Innstillinger for korrekt kursfullføring]]
 +
 
 +
=== Kursfullføring og innleveringer ===
 +
 
 +
Når du bruker innleveringer i et kurs og disse skal være en del av kursfullføringskravene kan dette være problematisk. Årsaken er at innleveringer ikke har fullførtkravet '''Krev ståkarakter'''. Dette gjør at deltakere som får en underkjent karakter i innleveringen likevel vil få aktiviteten registrert som fullført i forhold til kursfullføringskravene. En løsning på dette er å sette opp en ekstra aktivitet, f.eks. feedback, som krever at innleveringen er bestått og legge til denne i kursfullføringskravene.  
  
 +
Alternativt kan man legge til et krav om kurskarakter i kursfullføringsinnstillingene. Om du legger til et slikt krav bør du sette opp [[Karakterboka|karakterboka]] i kurset slik at denne gir kun godkjent kurskarakter når alle innleveringene er godkjent. Ofte vil dette gjøre at du må legge enkelte aktiviteter i egne kategorier og slå av karakter for disse kategoriene. Les mer om oppsettet på siden for [[Karakterboka|karakterboka]].
  
==='''Progresjonsblokken'''===
+
Når du setter opp kursfullføring basert på kurskarakter bør du alltid teste oppsette med noen testbrukere. Du kan da redigere testbrukernes karakterer direkte i karakterboka. Start med å legge til karakterer som ikke skal føre til kursfullføring. Husk å kjøre cronjobben for beregning av fullførtdata to ganger for hver test. Ellers risikerer du at kursfullføringsrapporten ikke er oppdatert.
 +
 
 +
=='''Progresjonsblokken'''==
  
 
----
 
----
Linje 52: Linje 68:
 
For å legge til progresjonsblokken på kurssiden må du være inne på et bestemt kurs. Gå inn på Administrasjon > Kursadministrasjon > Slå på redigering. Helt nederst på siden til venstre vil du finne "Legg til en blokk". I nedtrekksmenyen i blokken ”Legg til...” velger du Progresjon. La redigering fortsatt være slått på, og klikk på progresjonsblokken og dra den dit du ønsker å plassere den på kurssiden.
 
For å legge til progresjonsblokken på kurssiden må du være inne på et bestemt kurs. Gå inn på Administrasjon > Kursadministrasjon > Slå på redigering. Helt nederst på siden til venstre vil du finne "Legg til en blokk". I nedtrekksmenyen i blokken ”Legg til...” velger du Progresjon. La redigering fortsatt være slått på, og klikk på progresjonsblokken og dra den dit du ønsker å plassere den på kurssiden.
  
 +
Dersom du ikke bruker blokker i kurset vil det som oftest ikke være aktuelt å legge til denne blokken. Deltakerne vil uansett kunne se om kurset er fullført på startsiden sin.
  
==='''Vis kursrapport'''===
+
=='''Vis kursrapport'''==
  
 
----
 
----
Dette steget er ment som en sjekk på at alle krav du ønsker å stille for kursfullføring er tatt med. Etter at progresjonsblokken er lagt til i kurset trykker du på ”Show course report” i denne blokken. Du vil nå få opp en oversikt med alle aktiviteter og krav som er satt opp for kursfullføringen.  
+
Dette steget er ment som en sjekk på at alle krav du ønsker å stille for kursfullføring er tatt med. Etter at progresjonsblokken er lagt til i kurset trykker du på ”Show course report” i denne blokken. Du vil nå få opp en oversikt med alle aktiviteter og krav som er satt opp for kursfullføringen.
  
 +
Kursfullføringsrapporten kan lastes ned som CSV-fil eller i Excel-format.
  
==='''Sette ståkarakter'''===
+
MERK:
 +
For Mac må du bearbeide denne nedlastede fila for å få riktig tegnsett ved import til Excel. Når den er lastet ned åpnes den i en editor for ren tekst, f.eks. TextMate og en lagrer med nytt navn. Da får du valget om hvilket tegnsett du vil bruke. Velg '''"Western - ISO Latin 1"'''.
 +
 
 +
Når du bruker import-funksjonen i Excel velger du tegnsettet '''"Windows ANSI"'''. Da får du med deg korrekt ÆØÅ.
 +
Snodig at tegnsett fortsatt skal være et problem, men sånn er det, dessverre.
 +
 
 +
MERK 2: Excel har noen ganger problemer med å åpne kursfullføringsrapporten korrekt, og man får bare opp en feilmelding om at Excel tror det er en SYLK-fil. Det går fint å åpne fila i et annet regneark-program.
 +
 
 +
=='''Sette ståkarakter'''==
 +
 
 +
I versjon 2.9 og senere gjøres dette i aktivitetens innstillinger under Karakter > Ståkarakter. Du kan ikke sette en ståkarakter som er høyere enn aktivitetens makskarakter.
 +
 
 +
'''For versjon 2.8 og tidligere må dette gjøres i karakterboka.'''
  
----
 
 
Dersom du ønsker å sette et krav om en bestemt minimumskarakter for at en aktivitet skal settes som fullført, må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Karakterbok. Fra nedtrekksmenyen øverst på siden velger du "Forenklet visning" rett nedenfor Kategorier og enheter.  
 
Dersom du ønsker å sette et krav om en bestemt minimumskarakter for at en aktivitet skal settes som fullført, må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Karakterbok. Fra nedtrekksmenyen øverst på siden velger du "Forenklet visning" rett nedenfor Kategorier og enheter.  
  
 
Du vil nå få opp en side som viser alle aktivitetene i kurset der det gis en karakter. Trykk på tannhjulet bak aktivitetene du ønsker å sette en ståkarakter for. Ved valget for ”Ståkarakter” skriver du inn karakteren du ønsker å benytte som ståkarakter. Hvis du ikke kan se feltet ”Ståkarakter” med en gang, trykk på "Vis mer”. Husk at ståkarakter må være relatert til det som står som ”Maksimal karakter”. Dersom ” Maksimal karakter” er satt som 10, må du skrive inn 8 som ståkarakter dersom kravet er 80%
 
Du vil nå få opp en side som viser alle aktivitetene i kurset der det gis en karakter. Trykk på tannhjulet bak aktivitetene du ønsker å sette en ståkarakter for. Ved valget for ”Ståkarakter” skriver du inn karakteren du ønsker å benytte som ståkarakter. Hvis du ikke kan se feltet ”Ståkarakter” med en gang, trykk på "Vis mer”. Husk at ståkarakter må være relatert til det som står som ”Maksimal karakter”. Dersom ” Maksimal karakter” er satt som 10, må du skrive inn 8 som ståkarakter dersom kravet er 80%
 +
 +
== Kursfulføring godkjent av lærer ==
 +
 +
Det er en fin funksjon i Moodle som lar deg kombinere aktivitetsfullføringen og en manuell overstyring gjort av lærer (eller den rollen som skal få lov til dette).
 +
Fremgangsmåten for dette er beskrevet her:
 +
 +
[[Manuell kursfullføring i kombinasjon med andre fullføringsmetoder]]
 +
 +
 +
 +
 +
== Nytt i versjon 2.8 ==
 +
 +
I versjon 2.8 er det er alternativ i aktivitetsfullføringen som heter "Krev ståkarakter". Denne kan benyttes i forbindelse med valget "Eller at alle forsøk er oppbrukt". Dersom en quiz er satt opp med begge disse valgene og brukerne har maks tre forsøk på å oppnå en karakter på 80%, betyr dette at brukeren enten må gjennomføre tre forsøk eller oppnå 80% på et av de tre forsøkene.
 +
 +
NB! Ved bruk av "Krev ståkarakter" er det kun når kravet er oppfyllt at det vil komme en avkrysning i boksen. Det er altså ingen røde kryss for å markere at resultatet var for dårlig.
 +
 +
== Fjerning av fullførtkrav ==
 +
 +
Dersom du ønsker å fjerne fullførtkravet for en aktivitet, må du først fjerne aktiviteten fra kursfullføringskravene. Om du kun fjerner aktivitetens fullførtkrav så vil det fortsatt eksistere et kursfullføringskrav knyttet til aktiviteten.
 +
 +
== Låse opp fullførtkrav ==
 +
 +
Når du låser opp fullførtkrav så slettes alle fullførtdata midlertidig. Dersom en bruker fortsatt tilfredsstiller de nye kravene, så vil brukerens fullførtstatus oppdateres med en gang. Merk at datoen for fullført krav vil endres til datoen der kravet ble registrert, altså datoen du endret på betingelsen.
 +
 +
Når du låser opp fullførtdata for en aktivitet bør du være obs på om det er krysset av for "Må se denne aktiviteten". I så tilfelle må brukeren åpne aktiviteten på nytt for at den skal registreres på nytt.
  
 
== Relaterte sider ==
 
== Relaterte sider ==
  
 
[[Nullstille kursfullføring]]
 
[[Nullstille kursfullføring]]
 +
 +
[[Avanserte kursfullføringsoppsett]]

Nåværende revisjon fra 10. jul. 2020 kl. 05:28

Sammendrag

Følgende vil forklare stegene for å sette opp kursfullføring i et bestemt kurs:

1. Aktivere kursfullføring i kurset

2. Fullføring av hver aktivitet

3. Kursfullføring

4. Progresjonsblokken

5. Vis kursrapport

6. Sette ståkarakter
Aktivere kursfullføring i kurset


Velg først kurset du vil sette kursfullføring til. For å aktivere kursfullføring i dette kurset gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Endre innstillinger. Under menyen Fullførtsporing setter du "Aktiver fremdriftssporing" til Ja.

Fullføring av hver aktivitet


I menyen under Administrasjon > Administrasjon av Side-modulen > Endre innstillinger > Aktiviteter fullført må du velge enten Studenter kan manuelt merke aktiviteten som fullført eller Merk aktiviteten fullført når betingelsene er oppfylt dersom du ønsker å bruke fullførtsporingen for selve aktiviteten.

Dersom du velger manuelt må kursdeltakerne selv merke av for at aktiviteten er fullført. De kan dermed markere en aktivitet som fullført helt uten betingelser.

Dersom du velger automatisk må du spesifisere hvilke betingelser som skal gjelde ved å krysse av i boksene nedenfor Fullførtsporing. Hvilke bokser som er tilgjengelige er avhengig av hva slags aktivitet du setter fullførtbetingelser for. De vanligste betingelsene er:

  • Visning påkrevet: Dette krever at aktiviteten er åpnet.
  • Trenger karakter: Dette krever at brukeren har svart på et spørsmål i aktiviteten. Dersom du ikke legger inn et krav om resultat vil aktiviteten merkes som fullført selv om alle svarene er feil. Se punkt 6 for å se hvordan man setter et slikt krav. Om du legger inn krav om en ståkarakter vil aktiviteten få en grønn hake når den er bestått og et rødt kryss når resultatet er for dårlig. Om du ikke legger inn noe krav om ståkarakter vil den få en blå hake når deltakeren har fått en karakter.
  • Krev ståkarakter: Dette alternativet fungerer omtrent likt som "Trenger karakter", men et godkjent resultat vil merkes med blå hake og for et ikke godkjent resultat vil rammen forbli tom. Dette alternativet har også en ekstrafunksjonalitet som lar deg sette aktiviteten som fullført når alle forsøk er brukt opp selv om resultatet var for dårlig. Dette kan være praktisk om det er brukt tilgjengelighetsrestriksjoner på andre aktiviteter i kurset. NB! For å kreve ståkarakter må du først krysse av for Trenger karakter
  • Forvent fullført innen: Dette feltet hadde ingen praktisk betydning før versjon 3.3. I den versjonen har det kursoversiktsblokken på forsiden blitt oppdatert og nå vises ressurser (bok, side, informasjonsfelt osv) i denne blokken med denne datoen som en forventet fullførtdato. Dette gjelder altså ikke for aktiviteter, for de er det avslutningsdatoen fra tidsinnstillingene for aktiviteten som gjelder.

Viktig: Ikke legg til flere fullførtbetingelser enn nødvendig. F.eks. bør du ikke krysse av for både Visning påkrevet og Trenger karakter.

Kursfullføring


Gå nå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Kursfullføring. Under menyen Betingelse: Aktiviteter fullført må du krysse av for de aktivitetene som skal telle med i kursfullføringen. Det er bare aktiviteter som det er satt opp aktivitetsfullføring for som kommer opp i denne listen.

Kurskarakter

Du kan angi at kurskarakter skal være en avhengighet ved oppsett av kursfullføring. Dette kan være snittet for kurset som helhet, eller bare noen av aktivitene kan telle med som kurskarakter. Dette gjør du svært fleksibelt rett i karakterboka for kurset og Pasientreiser har en metode du kan kikke nærmere på her:

PAS Innstillinger for korrekt kursfullføring

Kursfullføring og innleveringer

Når du bruker innleveringer i et kurs og disse skal være en del av kursfullføringskravene kan dette være problematisk. Årsaken er at innleveringer ikke har fullførtkravet Krev ståkarakter. Dette gjør at deltakere som får en underkjent karakter i innleveringen likevel vil få aktiviteten registrert som fullført i forhold til kursfullføringskravene. En løsning på dette er å sette opp en ekstra aktivitet, f.eks. feedback, som krever at innleveringen er bestått og legge til denne i kursfullføringskravene.

Alternativt kan man legge til et krav om kurskarakter i kursfullføringsinnstillingene. Om du legger til et slikt krav bør du sette opp karakterboka i kurset slik at denne gir kun godkjent kurskarakter når alle innleveringene er godkjent. Ofte vil dette gjøre at du må legge enkelte aktiviteter i egne kategorier og slå av karakter for disse kategoriene. Les mer om oppsettet på siden for karakterboka.

Når du setter opp kursfullføring basert på kurskarakter bør du alltid teste oppsette med noen testbrukere. Du kan da redigere testbrukernes karakterer direkte i karakterboka. Start med å legge til karakterer som ikke skal føre til kursfullføring. Husk å kjøre cronjobben for beregning av fullførtdata to ganger for hver test. Ellers risikerer du at kursfullføringsrapporten ikke er oppdatert.

Progresjonsblokken


Progresjonsblokken gir hver enkelt deltaker en oversiktlig fremstilling av hvilke krav i kursfullføringen de har fått godkjent og hvilke som mangler. For en administrator vil den også gi en oversikt over alle aktivitetene brukerne har fullført.

For å legge til progresjonsblokken på kurssiden må du være inne på et bestemt kurs. Gå inn på Administrasjon > Kursadministrasjon > Slå på redigering. Helt nederst på siden til venstre vil du finne "Legg til en blokk". I nedtrekksmenyen i blokken ”Legg til...” velger du Progresjon. La redigering fortsatt være slått på, og klikk på progresjonsblokken og dra den dit du ønsker å plassere den på kurssiden.

Dersom du ikke bruker blokker i kurset vil det som oftest ikke være aktuelt å legge til denne blokken. Deltakerne vil uansett kunne se om kurset er fullført på startsiden sin.

Vis kursrapport


Dette steget er ment som en sjekk på at alle krav du ønsker å stille for kursfullføring er tatt med. Etter at progresjonsblokken er lagt til i kurset trykker du på ”Show course report” i denne blokken. Du vil nå få opp en oversikt med alle aktiviteter og krav som er satt opp for kursfullføringen.

Kursfullføringsrapporten kan lastes ned som CSV-fil eller i Excel-format.

MERK: For Mac må du bearbeide denne nedlastede fila for å få riktig tegnsett ved import til Excel. Når den er lastet ned åpnes den i en editor for ren tekst, f.eks. TextMate og en lagrer med nytt navn. Da får du valget om hvilket tegnsett du vil bruke. Velg "Western - ISO Latin 1".

Når du bruker import-funksjonen i Excel velger du tegnsettet "Windows ANSI". Da får du med deg korrekt ÆØÅ. Snodig at tegnsett fortsatt skal være et problem, men sånn er det, dessverre.

MERK 2: Excel har noen ganger problemer med å åpne kursfullføringsrapporten korrekt, og man får bare opp en feilmelding om at Excel tror det er en SYLK-fil. Det går fint å åpne fila i et annet regneark-program.

Sette ståkarakter

I versjon 2.9 og senere gjøres dette i aktivitetens innstillinger under Karakter > Ståkarakter. Du kan ikke sette en ståkarakter som er høyere enn aktivitetens makskarakter.

For versjon 2.8 og tidligere må dette gjøres i karakterboka.

Dersom du ønsker å sette et krav om en bestemt minimumskarakter for at en aktivitet skal settes som fullført, må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Karakterbok. Fra nedtrekksmenyen øverst på siden velger du "Forenklet visning" rett nedenfor Kategorier og enheter.

Du vil nå få opp en side som viser alle aktivitetene i kurset der det gis en karakter. Trykk på tannhjulet bak aktivitetene du ønsker å sette en ståkarakter for. Ved valget for ”Ståkarakter” skriver du inn karakteren du ønsker å benytte som ståkarakter. Hvis du ikke kan se feltet ”Ståkarakter” med en gang, trykk på "Vis mer”. Husk at ståkarakter må være relatert til det som står som ”Maksimal karakter”. Dersom ” Maksimal karakter” er satt som 10, må du skrive inn 8 som ståkarakter dersom kravet er 80%

Kursfulføring godkjent av lærer

Det er en fin funksjon i Moodle som lar deg kombinere aktivitetsfullføringen og en manuell overstyring gjort av lærer (eller den rollen som skal få lov til dette). Fremgangsmåten for dette er beskrevet her:

Manuell kursfullføring i kombinasjon med andre fullføringsmetoderNytt i versjon 2.8

I versjon 2.8 er det er alternativ i aktivitetsfullføringen som heter "Krev ståkarakter". Denne kan benyttes i forbindelse med valget "Eller at alle forsøk er oppbrukt". Dersom en quiz er satt opp med begge disse valgene og brukerne har maks tre forsøk på å oppnå en karakter på 80%, betyr dette at brukeren enten må gjennomføre tre forsøk eller oppnå 80% på et av de tre forsøkene.

NB! Ved bruk av "Krev ståkarakter" er det kun når kravet er oppfyllt at det vil komme en avkrysning i boksen. Det er altså ingen røde kryss for å markere at resultatet var for dårlig.

Fjerning av fullførtkrav

Dersom du ønsker å fjerne fullførtkravet for en aktivitet, må du først fjerne aktiviteten fra kursfullføringskravene. Om du kun fjerner aktivitetens fullførtkrav så vil det fortsatt eksistere et kursfullføringskrav knyttet til aktiviteten.

Låse opp fullførtkrav

Når du låser opp fullførtkrav så slettes alle fullførtdata midlertidig. Dersom en bruker fortsatt tilfredsstiller de nye kravene, så vil brukerens fullførtstatus oppdateres med en gang. Merk at datoen for fullført krav vil endres til datoen der kravet ble registrert, altså datoen du endret på betingelsen.

Når du låser opp fullførtdata for en aktivitet bør du være obs på om det er krysset av for "Må se denne aktiviteten". I så tilfelle må brukeren åpne aktiviteten på nytt for at den skal registreres på nytt.

Relaterte sider

Nullstille kursfullføring

Avanserte kursfullføringsoppsett