Forskjell mellom versjoner av «Manual for oppsett av kursfullføring»

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Sette ståkarakter)
(Relaterte sider)
Linje 69: Linje 69:
  
 
[[Nullstille kursfullføring]]
 
[[Nullstille kursfullføring]]
 +
 +
[[Avanserte kursfullføringsoppsett]]

Revisjonen fra 15. des. 2014 kl. 08:18

Følgende vil forklare stegene for å sette opp kursfullføring i et bestemt kurs:

1. Aktivere kursfullføring i kurset

2. Fullføring av hver aktivitet

3. Kursfullføring

4. Progresjonsblokken

5. Vis kursrapport

6. Sette ståkarakter
Aktivere kursfullføring i kurset


Velg først kurset du vil sette kursfullføring til. For å aktivere kursfullføring i dette kurset gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Endre innstillinger. Under menyen Fullførtsporing setter du "Aktiver fremdriftssporing" til Ja.


Fullføring av hver aktivitet


I menyen under Administrasjon > Administrasjon av Side-modulen > Endre innstillinger > Aktiviteter fullført må du velge enten Studenter kan manuelt merke aktiviteten som fullført eller Merk aktiviteten fullført når betingelsene er oppfylt dersom du ønsker å bruke fullførtsporingen for selve aktiviteten.

Dersom du velger manuelt må kursdeltakerne selv merke av for at aktiviteten er fullført. De kan dermed markere en aktivitet som fullført helt uten betingelser.

Dersom du velger automatisk må du spesifisere hvilke betingelser som skal gjelde ved å krysse av i boksene nedenfor Fullførtsporing. Hvilke bokser som er tilgjengelige er avhengig av hva slags aktivitet du setter fullførtbetingelser for. De vanligste betingelsene er:

Visning påkrevet: Dette krever at aktiviteten er åpnet. Trenger karakter: Dette krever at brukeren har svart på et spørsmål i aktiviteten. Dersom du ikke legger inn et krav om resultat vil aktiviteten merkes som fullført selv om alle svarene er feil. Se punkt 6 for å se hvordan man setter et slikt krav.


Kursfullføring


Gå nå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Kursfullføring. Under menyen Betingelse: Aktiviteter fullført må du krysse av for de aktivitetene som skal telle med i kursfullføringen. Det er bare aktiviteter som det er satt opp aktivitetsfullføring for som kommer opp i denne listen.

Under menyen Betingelse: Kurskarakter kan du sette et krav til kurskarakteren for at kurset skal være bestått. Denne kurskarakteren er som standard et gjennomsnitt av karakteren fra hver aktivitet der hver aktivitet teller like mye og oppgis som et tall mellom 0-100. Dersom du for eksempel ønsker et krav om 80% krysser du av for ”Slå på” og skriver inn 80 i feltet ”Karakter påkrevd”.


Progresjonsblokken


Progresjonsblokken gir hver enkelt deltaker en oversiktlig fremstilling av hvilke krav i kursfullføringen de har fått godkjent og hvilke som mangler. For en administrator vil den også gi en oversikt over alle aktivitetene brukerne har fullført.

For å legge til progresjonsblokken på kurssiden må du være inne på et bestemt kurs. Gå inn på Administrasjon > Kursadministrasjon > Slå på redigering. Helt nederst på siden til venstre vil du finne "Legg til en blokk". I nedtrekksmenyen i blokken ”Legg til...” velger du Progresjon. La redigering fortsatt være slått på, og klikk på progresjonsblokken og dra den dit du ønsker å plassere den på kurssiden.


Vis kursrapport


Dette steget er ment som en sjekk på at alle krav du ønsker å stille for kursfullføring er tatt med. Etter at progresjonsblokken er lagt til i kurset trykker du på ”Show course report” i denne blokken. Du vil nå få opp en oversikt med alle aktiviteter og krav som er satt opp for kursfullføringen.


Sette ståkarakter


Dersom du ønsker å sette et krav om en bestemt minimumskarakter for at en aktivitet skal settes som fullført, må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Karakterbok. Fra nedtrekksmenyen øverst på siden velger du "Forenklet visning" rett nedenfor Kategorier og enheter.

Du vil nå få opp en side som viser alle aktivitetene i kurset der det gis en karakter. Trykk på tannhjulet bak aktivitetene du ønsker å sette en ståkarakter for. Ved valget for ”Ståkarakter” skriver du inn karakteren du ønsker å benytte som ståkarakter. Hvis du ikke kan se feltet ”Ståkarakter” med en gang, trykk på "Vis mer”. Husk at ståkarakter må være relatert til det som står som ”Maksimal karakter”. Dersom ” Maksimal karakter” er satt som 10, må du skrive inn 8 som ståkarakter dersom kravet er 80%

Relaterte sider

Nullstille kursfullføring

Avanserte kursfullføringsoppsett