Quiz

Fra Efaktor Wiki
Revisjon per 15. jul. 2016 kl. 06:58 av Eivind (diskusjon | bidrag) (→‎Spørsmålstyper)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Quiz er et meget kraftig testverktøy som kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Du kan sette opp tester/netteksamener av forskjellige slag og sikre gjennomføringen avhengig av behovet for sikkerhet.


Legge til en Quiz

Sette opp en Quiz


Sikkerhetsinnstillinger

 • Brukere får kun logget seg på fra godkjent ip-adresseområde
 • Med et hovedpassord som oppgis når eksamen starter.
 • Med sikker eksamensnettleser. Dette krever at brukeren har sikker eksamensnettleser som følger standarden på http://www.safeexambrowser.org/news_en.html


Testbank

Spørsmålene organiseres i testbanker, som igjen kan plasseres på:

 • Globalt nivå (Alle spørsmål her er tilgjengelige for alle kurs overalt på portalen)
 • Kurskategorinivå (Alle spørsmål plassert her er tilgjengelige for alle kurs i denne kategorien og nedover)
 • Kursnivå (Spørsmål plassert her vil kun være tilgjengelige for Quiz-er i samme kurs.)
 • Quiz-nivå (Spørsmålene deles ikke, de er kun i bruk i denne ene quizen)

Når en Quiz settes opp kan en trekke spørsmålene fra alle testbanker en har tilgang til. En kan trekke tilfeldig antall fra så mange testbanker en vil, bestemte spørsmål eller en blanding av faste og tilfeldige. I Quizen kan en så bestemme hvor mange spørsmål som skal vises pr. side og overstyre for enkelte sider. Det kan for eksempel være naturlig med fem spørsmål som hører logisk sammen på en side, fulgt av flere sider med ett spørsmål hver.

Les mer om bruk av testbanken her.

Spørsmålstyper

Spørsmålstypene som er standard (alle unntatt Fritekst rettes automatisk):

 • Beregnet
 • Beregnet flervalg
 • Beregnet forenklet
 • Cloze-svar
 • Flervalg
 • Fritekst (Når en bruker dette må quizen rettes manuelt)
 • Kortsvar
 • Numerisk
 • Riktig/Feil
 • Samsvarende
 • Tilfeldig kortsvar/samsvar
 • Beskrivelse (et informasjonsfelt som kan plasseres hvor som helst i quizen)
 • Dra og slipp på tekst - ny i Moodle 3.0
 • Dra og slipp på bilde - ny i Moodle 3.0
 • Dra og slipp markører - ny i Moodle 3.0
 • Velg manglende ord - ny i Moodle 3.0

Alle spørsmål med svaralternativer støtter all slags mediebruk og en kan med en god testbank gjenbruke denne både til trenings- og eksamensformål, helt avhengig av hvor mye hjelp og tilbakemeldinger en ønsker å ta i bruk.

Spørsmålsanalyse og rapporter

Moodle har meget gode rapporter for gjennomgang av quiz-forsøkene og hvert enkelt forsøk spores for seg for alle brukerne. En kan derfor gå gjennom alle forsøk og se hva de har svart i detalj. Moodle har også en annen svært nyttig analysefunksjon som gir direkte tilbakemelding på kvaliteten på spørsmålene i testbanken. Det utføres en statistisk analyse av svaralternativene og holdt opp mot de beste og svakeste prestasjonene får en tilbakemelding på diskrimineringskoeffisient, og andre variabler som er av betydning for å avdekke om enkelte spørsmål må fjernes fordi de er verdiløse (skiller ikke mellom flinke og svake), eller forbedres og ikke minst – hvilke spørsmål som skiller meget godt mellom de som kan emnet og de som gjetter.


Importere spørsmål

Importere fra Fronter

Utskrift av quiz

I Moodle 2.9 har det blitt lagt til funksjonalitet som gjør at en quiz vil se bra ut når den skrives ut via nettleserens utskriftsmulighet.


Brukeropplevelsen i Quiz

Brukeropplevelsen i Quiz kan tilpasses som en del av portaldesignutviklingen. Under vises et eksempel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Opplæringsportal for introduksjonsloven:

Image19.png

Her er det aktivert muligheten for å sjekke avgitt svar underveis, og tilbakemeldingene er fyldige for at brukerne skal lære av dem. Kjørt som en netteksamen kan slik tilbakemelding skrus av. (http://kurs.intro.imdi.no )


Relaterte sider

Overstyring i quiz